HÓA HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ

hoahoc.edu.vn

Ebook Sách Giáo Khoa Hóa học 9- Bộ GD và ĐT

Ebook Hóa 9: Giải Bài tập Hóa học 9 – TS. Trần Trung Ninh

Ebook Hóa 9: Học tốt Hóa học 9 – Phạm Thị Tươi

Ebook Hóa 9: Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Hóa học THCS- Phạm Quốc Trung

Ebook Hóa 9: Bồi dưỡng HSG Hóa học 9- Cù Thanh Toàn

Ebook Hóa 9: Bồi dưỡng HSG Hóa học 9- PGS.TS. Cao Cự Giác (tt)

Ebook Hóa 9: Bồi dưỡng HSG Hóa học 9- PGS.TS. Cao Cự Giác

Ebook Hóa 8: Học tốt Hóa học 8-TS. Võ Đại Mau

Ebook Hóa 8: Giải Bài tập Hóa học 8-TS. TrầnTrung Ninh

Ebook Hóa 8: Giải Bài tập Hóa học 8- Nguyễn Tấn Minh

Khắc phục lỗi khi viết CTHH và lập PTHH hóa học 8

Rèn luyện kỹ năng giải bài tập hóa học 8

Sáng kiến kinh nghiệm rèn PP giải bài tập hóa học 8

Các dạng bài tập hóa học 8 có thể tham khảo

Một số bài tập hóa học 8 được chọn lọc

Các chuyên đề về sáng kiến kinh nghiệm bài tập hóa học 8

Tổng hợp chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học 8

HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

HÓA HỌC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

Ebook: Hóa đại cương (GS. Nguyễn Đình Soa)

Ebook: Hóa học Vô cơ (tập 3)- Hoàng Nhâm

Ebook: Hóa học Vô cơ (tập 2)- Hoàng Nhâm

Ebook: Hóa học Vô Cơ- các nguyên tố Phi Kim (PGS. Nguyễn Đức Vận)

Ebook: Hóa học Hữu Cơ (Trần Quốc Sơn)

Ebook: Hóa học chất rắn

Ebook: Hóa học bảo vệ thực vật

Ebook: Giáo trình Hóa phân tích

Ebook: Giáo trình Hóa keo (ĐH Nông Nghiệp 1)

Ebook: Giáo trình Hóa học phân tích

Ebook: Giáo trình thực hành HÓA CƠ SỞ (Hệ công nhân hóa chất)

Ebook: Giá trình thực hành chuyên ngành Vô Cơ

Ebook: Giáo trình các quá trình và thiết bị truyền nhiệt

Ebook: Thiết bị phản ứng trong công nghiệp Hóa học Tập 2 (PGS.TS Nguyễn Mai Kỳ)

Ebook: Thiết bị phản ứng trong công nghiệp Hóa học Tập 1 (PGS.TS Nguyễn Mai Kỳ)

Ebook: Cơ sở lý thuyết Hóa học (Bài Tập)- Lê Mậu Quyền – NXB KH-KT

Ebook: Giáo trình Hóa keo- TS. Nguyễn Thị Thu (NXB ĐHSP)

Ebook: Công nghệ hợp chất thiên nhiên (NXB Bách Khoa HN)

TỔNG HỢP HÓA HỌC THPT

Bài tập chọn lọc Sơ đồ- Hiện tượng Hóa Vô cơ

Tuyển chọn 1000 câu hỏi Vô cơ (Thầy Võ Hồng Thái)

Tuyển chọn 200 câu hỏi lý thuyết Vô cơ

Tổng hợp ôn tập Vô Cơ- Đại Cương THPT

Kim loại tác dụng với Bazơ và Bài tập lưỡng tính

Tuyển tập 522 câu hỏi Hóa học

Ôn tập một số Kiến thức Hóa Đại Cương

Kỹ thuật tìm CTPT hợp chất Vô Cơ

Chuyên đề Kim loại phản ứng với Muối (Thầy Nguyễn Tấn Trung)

Kỹ thuật Nhôm -Hợp chất của nhôm

Kỹ thuật bài toán Muối tác dụng với Muối

Kỹ thuật tìm Công Thức của các hợp chất Vô cơ

Một số công thức giải nhanh Hóa học

[Sách hay]- 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao – Hóa Học (Nguyễn Văn Mậu)

Muối phản ứng với axit (Thầy Nguyễn Tấn Trung)

Các phản ứng của Kim loại (Thầy Tấn Trung)

Điện phân (Thầy Võ Hồng Thái)

Bỗ trợ kiến thức: CO2 tác dụng với dung dịch Bazơ (Thầy Nguyễn Tấn Trung)