ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

SKKN Hóa 12: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHẬN BIẾT CHẤT HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

SKKN Hóa 12: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC KHỐI 12 BAN A

SKKN Hóa 12: SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG DẠY HÓA HỌC CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI LỚP 12 THPT

SKKN Hóa 12: Phản ứng giữa CO2 với dung dịch kiềm

SKKN Hóa 12: PHƯƠNG PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN HOÁ HỌC LỚP 12

SKKN Hóa 12: HỆ THỐNG CÂU HỎI GIÁO KHOA VÀ BÀI TẬP ĐỂ GIÚP HỌC SINH CỦNG CỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

SKKN Hóa 12: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM XÁC ĐỊNH KIM LOẠI

SKKN Hóa 12: MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ ĐIỀU CHẾ KIM LỌAI

SKKN Hóa 12: “ Phương pháp giải bài tập điện phân dung dịch”

SKKN Hóa 12: XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG HỌC TẬP GẮN VỚI THỰC TIỄN TRONG BÀI GIẢNG HÓA HỌC 12

SKKN Hóa 11: DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC VÀ LỒNG GHÉP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG

SKKN Hóa 11: PHÂN DẠNG BÀI TOÁN HÓA HỌC VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ CHỨA NITƠ

SKKN Hóa 11: PHÂN DẠNG VÀ GIẢI BÀI TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON

SKKN Hóa 11:PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN PHẢN ỨNG CỘNG CỦA HIĐROCACBON KHÔNG NO

SKKN Hóa 11: BIỆN PHÁP NÂNG CAO TƯ DUY TRONG VIỆC GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC PHẦN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HNO3

SKKN Hóa 11: Hệ thống phương pháp viết đồng phân cấu tạo hóa học hữu cơ trong chương trình phổ thông

SKKN Hóa 11: Biên soạn tư liệu hỗ trợ dạy học thực hành hĩa học 11 nâng cao

SKKN Hóa 11: TĂNG CƯỜNG HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN HÓA CỦA HỌC SINH THPT BẰNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC VUI

GIẢI NHANH HÓA HỌC

Một số Bài tập vận dụng PP BẢO TOÀN ELECTRON

Tài liệu LTĐH: Tổng hợp các phương pháp giải bài toán Hóa học

Tổng hợp các phương pháp giải bài toán Hóa học

CHÌA KHÓA VÀNG SỐ 3 giải nhanh Hóa học

CHÌA KHÓA VÀNG SỐ 2 giải nhanh Hóa học

CHÌA KHÓA VÀNG SỐ 1 giải nhanh Hóa học

Tổng hợp 24 phương Phương pháp giải bài tập Hóa học (Thầy L.H.V.Long)

Phương pháp QUY ĐỔI

Phương pháp TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT

Phương pháp tăng giảm khối lượng

Phương pháp ion – electron

Sử dụng Phương pháp trung bình giải bài tập Hóa học

Kỹ năng giải bài tập PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN

Tổng hợp 16 phương pháp giải nhanh Hóa học

Phương pháp tìm CTPT hợp chất hữu cơ (Thầy Nguyễn Tấn Trung)

Rèn luyện kỹ năng bấm máy tính giải nhanh Hóa học

Áp dụng ĐỘ BẤT BÃO HÒA trong bài toán cộng H2/ Br2

Áp dụng BẢO TOÀN ELECTRON trong bài toán hóa hữu cơ

TỔNG HỢP HÓA HỌC PHỔ THÔNG

Tuyển tập Hóa học bồi dưỡng HSG HHC (tập 1)

Tuyệt chiêu giải nhanh PEPTIT

Hướng dẫn giải một số bài tập PEPTIT khóa

326 CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN LỌC AMIN- AMINO AXIT- PEPTIT- PROTEIN

Bài tập nâng cao chuyên đề PEPTIT

Trắc nghiệm chọn lọc cacbohydrat (Phần 7)

Trắc nghiệm chọn lọc cacbohydrat (Phần 6)

Trắc nghiệm chọn lọc cacbohydrat (Phần 5)

Trắc nghiệm chọn lọc cacbohydrat (Phần 4)

Trắc nghiệm chọn lọc cacbohydrat (Phần 3)

Trắc nghiệm chọn lọc cacbohydrat (Phần 2)

Trắc nghiệm chọn lọc cacbohydrat (Phần 1)

Đề kiểm tra trắc nghiệm Ester- Lipit (Phần 2)

Đề kiểm tra trắc nghiệm Ester- Lipit (Phần 1)

Các dạng bài toán ester (Thầy Nguyễn Tấn Trung)

LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP ESTER- LIPIT

Lý thuyết và Bài tập SILIC và Hợp chất

Lý thuyết và Bài tập Photpho và Hợp chất

HÓA HỌC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

Ebook Hóa ĐH: Hóa học các hợp chất dị vòng (GS.TSKH. Nguyễn Minh Thảo)

Ebook Hóa ĐH:Hóa học hữu cơ 3 (PGS.TS Đỗ Đình Rãng chủ biên)

Ebook Hóa ĐH:Hóa học hữu cơ 2 (PGS.TS Đỗ Đình Rãng chủ biên)

Ebook Hóa ĐH:Hóa học hữu cơ 1 (PGS.TS Nguyễn Hữu Đĩnh chủ biên)

Ebook Hóa ĐH: Hóa Hữu cơ- Hợp chất đơn chức và đa chức Tập 2 (PGS.TS Trương Thế Kỷ)

Ebook Hóa ĐH: Hóa Hữu cơ- Hợp chất đơn chức và đa chức Tập 1 (PGS.TS Trương Thế Kỷ)

Ebook Hóa ĐH: Cơ sở Hóa học hữu cơ -Tập 3 (PGS.TS Thái Doãn Tĩnh)

Ebook Hóa ĐH: Cơ sở Hóa học hữu cơ -Tập 2 (PGS.TS Thái Doãn Tĩnh)

Ebook Hóa ĐH: Cơ sở Hóa học hữu cơ -Tập 1 (PGS.TS Thái Doãn Tĩnh)

Ebook Hóa ĐH: Cơ chế và Phản ứng Hóa học hữu cơ -Tập 3 (PGS.TS Thái Doãn Tĩnh)

Ebook Hóa ĐH: Cơ chế và Phản ứng Hóa học hữu cơ -Tập 2 (PGS.TS Thái Doãn Tĩnh)

Ebook Hóa ĐH: Cơ chế và Phản ứng Hóa học hữu cơ -Tập 1(PGS.TS Thái Doãn Tĩnh)

Ebook Hóa ĐH: Bài tập Hóa Hữu Cơ (Tập 2)- GS.TSKH. Ngô Thị Thuận

Ebook Hóa ĐH: Bài tập Hóa Hữu Cơ (Tập 1)- GS.TSKH. Ngô Thị Thuận

hoahoc.edu.vn

Phương pháp mối quan hệ các đại lượng

Phương pháp tự chọn lượng chất

Phương pháp quy đổi

TÀI LIỆU MỚI NHẤT

SKKN Hóa 12: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHẬN BIẾT CHẤT HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

SKKN Hóa 12: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC KHỐI 12 BAN A

SKKN Hóa 12: SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG DẠY HÓA HỌC CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI LỚP 12 THPT

SKKN Hóa 12: Phản ứng giữa CO2 với dung dịch kiềm

SKKN Hóa 12: PHƯƠNG PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN HOÁ HỌC LỚP 12

Tuyển tập Hóa học bồi dưỡng HSG HHC (tập 2)

Tuyển tập Hóa học bồi dưỡng HSG HHC (tập 1)

50 câu trắc nghiệm Hóa học Nâng cao và Hay

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm Hóa học chọn lọc

Tổng hợp lý thuyết hóa học trong đề thi

Bí kíp Lấy lại kiến thức Hóa học bị lãng quên

11 chuyên đề giải nhanh Hóa hữu cơ đặc sắc (Thầy Nguyễn Minh Tuấn)

SKKN Hóa 12: HỆ THỐNG CÂU HỎI GIÁO KHOA VÀ BÀI TẬP ĐỂ GIÚP HỌC SINH CỦNG CỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

SKKN Hóa 12: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM XÁC ĐỊNH KIM LOẠI

SKKN Hóa 12: MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ ĐIỀU CHẾ KIM LỌAI

SKKN Hóa 12: “ Phương pháp giải bài tập điện phân dung dịch”

SKKN Hóa 12: XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG HỌC TẬP GẮN VỚI THỰC TIỄN TRONG BÀI GIẢNG HÓA HỌC 12

SKKN Hóa 11: DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC VÀ LỒNG GHÉP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG