ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

SKKN Hóa: Nhiệt động lực học (Thầy Xuân Quỳnh)

[SKKN Hóa Học]-XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI HÓA HỌC LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

[SKKN Hóa Học]-XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC 12

[SKKN Hóa Học]-TÍCH HỢP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP GẮN VỚI ĐỜI SỐNG THỰC TIỄN TRONG CÁC ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 12

[SKKN Hóa Học]-PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHẬN BIẾT HÓA CHẤT CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

[SKKN Hóa Học]-THIẾT KẾ ĐỀ CƯƠNG BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI (LỚP 12) GÓP PHẦN PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

[SKKN Hóa Học]- XÂY DỰNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN HÓA – SINH THÔNG QUA CÂU HỎI/ BÀI TẬP CHƯƠNG 2, 3 HÓA HỌC HỮU CƠ 12

[SKKN Hóa Học]- PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP AMIN, AMINO AXIT VÀ PEPTIT

[SKKN Hóa Học]- Bồi dưỡng HSG Hóa Học12 – THPT – Hóa vô cơ

[SKKN Hóa Học]- TÌM HIỂU VỀ ESTE

[SKKN Hóa Học]- PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HỮU CƠ 12

[SKKN Hóa Học]- PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN VỀ NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM

[SKKN Hóa Học]- CÁC DẠNG BÀI TẬP ỨNG DỤNG DÃY ĐIỆN HÓA VÀ QUY TẮC ANPHA TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC KHỐI 12

[SKKN Hóa Học]- MỘT SỐ VẤN ĐỀ THEN CHỐT KHI LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA AMINO AXIT

[SKKN Hóa Học]- Phân loại và phương pháp giải bài tập trắc nghiệm về kim loại

[SKKN Hóa Học]- PHƯƠNG PHÁP GIẢI SÁNG TẠO BÀI TOÁN HÓA HỮU CƠ

[SKKN Hóa Học]- HỆ THỐNG CÂU HỎI LÍ THUYẾT MANG TÍNH KHÁI QUÁT VỀ HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 12

[LV ThS Hóa học số 1]- Khảo sát thành phần hóa học rễ cây an điền sát HEDYOTIS PRESSA PIERRE EX PIT – Họ cà phê (RUBIACEAE)

HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tổng ôn các vấn đề lý thuyết Hóa học

200 dạng Bài tập chắc chắn thi 2017

Tuyển chọn 205 bài tập Vô cơ hay và khó (Giải chi tiết)

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Hà Nội (Giải chi tiết)

Đề thi thử Hóa học của TTLT Diệu Hiền (Đáp án)

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Bắc Ninh (Đáp án)

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Ninh Bình (Giải chi tiết)

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc (Đáp án)

Giải chi tiết Đề tham khảo Hóa học THPT QG 2017 (Bộ GD-ĐT)

Đề thi thử nghiệm Hóa học THPT QG 2017 (Bộ GD-ĐT)

Đề thi thử Hóa học THPT QG 2017 (Bộ GD-ĐT)

999 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Vô Cơ (Đáp án)

Một số công thức kinh nghiệm giải nhanh Hóa học

Kinh nghiệm giải toán kim loại tác dụng với ion nitrat trong môi trường axit

Bài tập khó dành cho HSG Hóa học

Chuyên đề pH của dung dịch axit yếu

Học nhanh Hóa học cấp 3: PHI KIM

So sánh bán kính nguyên tử

SÁCH - GIÁO TRÌNH HÓA HỌC

[Ebook Hóa 12]: Tất tần tật lý thuyết hóa học 12

[Ebook Hóa 11]: 3 chuyên đề hóa đại cương và vô cơ 11 (Tập 2)- Nguyễn Minh Tuấn

[Ebook Hóa 11]: 3 chuyên đề hóa đại cương và vô cơ 11 (Tập 1)- Nguyễn Minh Tuấn

[Ebook Hóa 12]: Cẩm Nang Giải Nhanh Bài Tập Bằng Công Thức – Hóa Hữu Cơ

[Ebook Hóa 12]: Kỹ Năng Làm Đề Thi Và Kiểm Tra Hóa Học 12

[Ebook Hóa 12]: Hướng Dẫn Ôn Luyện Nhanh Lý Thuyết Hóa Học THPT

[Ebook Hóa 12]: Các Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học

[Ebook Hóa 12]: Luyện Giải Nhanh Các Bài Toán Trắc Nghiệm Hóa Học

[Ebook Hóa 12]: Học Tốt Hóa Học 12

[Ebook Hóa]- Kinh nghiệm và tiểu xảo giảo nhanh kỳ thi THPT QG Hóa học

[Ebook Hóa 12]: Hướng Dẫn Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học (Tập 1)

[Ebook Hóa 12]-Ôn Kiến Thức Luyện Kỹ Năng Hóa Học

[Ebook Hóa 12]- Cẩm Nang Giải Toán Trắc Nghiệm Hóa Học

[Ebook Hóa 12]- Hướng Dẫn Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học (Tập 2)

[Ebook Hóa 12]- Kỹ Thuật Giải Quyết Nhanh Gọn Đề Thi Đại Học Môn Hóa Học

Phức chất và bài tập cân bằng phức chất

Ebook Hóa 12: 300 bài tập trắc nghiệm Hóa học hữu cơ

[Ebook Hóa 12]- Tổng Ôn Tập Kiến Thức Hóa Học (Tập 1)

TÀI LIỆU MỚI

Tổng ôn các vấn đề lý thuyết Hóa học

[Ebook Hóa 12]: Tất tần tật lý thuyết hóa học 12

200 dạng Bài tập chắc chắn thi 2017

[Ebook Hóa 11]: 3 chuyên đề hóa đại cương và vô cơ 11 (Tập 2)- Nguyễn Minh Tuấn

[Ebook Hóa 11]: 3 chuyên đề hóa đại cương và vô cơ 11 (Tập 1)- Nguyễn Minh Tuấn

[Ebook Hóa 12]: Cẩm Nang Giải Nhanh Bài Tập Bằng Công Thức – Hóa Hữu Cơ

Tuyển chọn 205 bài tập Vô cơ hay và khó (Giải chi tiết)

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Hà Nội (Giải chi tiết)

Đề thi thử Hóa học của TTLT Diệu Hiền (Đáp án)

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Bắc Ninh (Đáp án)

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Ninh Bình (Giải chi tiết)

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc (Đáp án)

Giải chi tiết Đề tham khảo Hóa học THPT QG 2017 (Bộ GD-ĐT)

Đề thi thử nghiệm Hóa học THPT QG 2017 (Bộ GD-ĐT)

Đề thi thử Hóa học THPT QG 2017 (Bộ GD-ĐT)

[Ebook Hóa 12]: Kỹ Năng Làm Đề Thi Và Kiểm Tra Hóa Học 12

[Ebook Hóa 12]: Hướng Dẫn Ôn Luyện Nhanh Lý Thuyết Hóa Học THPT

[Ebook Hóa 12]: Các Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học