5. Tiến sỹ

luận án tiến sĩ hóa học, luận án Hóa học, tiến sĩ hóa học, tiến sĩ hóa

[Hợp tác Việt Nam- Italia]- Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số dược thảo và sinh vật biển Việt Nam

Hoahoc.edu.vn xin giới thiệu độc giả tham khảo: ———- [Hợp tác Việt Nam- Italia]- Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số dược thảo và sinh vật biển Việt Nam + DOWNLOAD ———- LƯU Ý: 1/ BBT hoahoc.edu.vn chỉ chia sẻ vì mục đích chỉ phục vụ cho nghiên cứu khoa học, không vì mục đích khác nên độc giả vui lòng đọc trực tuyến (online). Nếu trong trường hợp độc giả cần file luận án để nghiên cứu [...]

luận án tiến sĩ hóa học, luận án Hóa học, tiến sĩ hóa học, tiến sĩ hóa

[LA Tiến sỹ Hóa số 49]- KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY XUÂN HOA ĐỎ, PSEUDERANTHEMUM CARRUTHERSII (SEEM.) GUILL. VAR. ATROPURPUREUM (BULL.) FOSB., HỌ Ô RÔ (ACANTHACEAE)

Hoahoc.edu.vn xin giới thiệu độc giả tham khảo Luận án Tiến Sỹ Hóa học: ———- [LA Tiến sỹ Hóa số 49]- KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY XUÂN HOA ĐỎ, PSEUDERANTHEMUM CARRUTHERSII (SEEM.) GUILL. VAR. ATROPURPUREUM (BULL.) FOSB., HỌ Ô RÔ (ACANTHACEAE) + DOWNLOAD ———- LƯU Ý: 1/ BBT hoahoc.edu.vn chỉ chia sẻ vì mục đích chỉ phục vụ cho nghiên cứu khoa học, không vì mục đích khác nên độc giả vui lòng đọc trực tuyến (online). Nếu trong trường hợp độc [...]

luận án tiến sĩ hóa học, luận án Hóa học, tiến sĩ hóa học, tiến sĩ hóa

[LA Tiến sỹ Hóa số 48]- NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LIMONOID CỦA LÁ CÂY NEEM AZADIRACHTA INDICA A. JUSS TRỒNG Ở NINH THUẬN

Hoahoc.edu.vn xin giới thiệu độc giả tham khảo Luận án Tiến Sỹ Hóa học: ———- [LA Tiến sỹ Hóa số 48]- NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LIMONOID CỦA LÁ CÂY NEEM AZADIRACHTA INDICA A. JUSS TRỒNG Ở NINH THUẬN + DOWNLOAD ———- LƯU Ý: 1/ BBT hoahoc.edu.vn chỉ chia sẻ vì mục đích chỉ phục vụ cho nghiên cứu khoa học, không vì mục đích khác nên độc giả vui lòng đọc trực tuyến (online). Nếu trong trường hợp độc giả cần file luận án để [...]

luận án tiến sĩ hóa học, luận án Hóa học, tiến sĩ hóa học, tiến sĩ hóa

[LA Tiến sỹ Hóa số 47]- NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CÂY DẤU DẦU LÁ NHẴN (Tetradium glabrifolium (Benth.) Hartl.)

Hoahoc.edu.vn xin giới thiệu độc giả tham khảo Luận án Tiến Sỹ Hóa học: ———- [LA Tiến sỹ Hóa số 47]- NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CÂY DẤU DẦU LÁ NHẴN (Tetradium glabrifolium (Benth.) Hartl.) + DOWNLOAD ———- LƯU Ý: 1/ BBT hoahoc.edu.vn chỉ chia sẻ vì mục đích chỉ phục vụ cho nghiên cứu khoa học, không vì mục đích khác nên độc giả vui lòng đọc trực tuyến (online). Nếu trong trường hợp độc giả cần file [...]

luận án tiến sĩ hóa học, luận án Hóa học, tiến sĩ hóa học, tiến sĩ hóa

[LA Tiến sỹ Hóa số 46]- Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của cây Giác đế đài to (Goniothalamus macrocalyx Ban) và Giác đế cuống dài (Goniothalamus gracilipes Ban) họ Na (Annonaceae)

Hoahoc.edu.vn xin giới thiệu độc giả tham khảo Luận án Tiến Sỹ Hóa học: ———- [LA Tiến sỹ Hóa số 46]- Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của cây Giác đế đài to (Goniothalamus macrocalyx Ban) và Giác đế cuống dài (Goniothalamus gracilipes Ban) họ Na (Annonaceae) + DOWNLOAD ———- LƯU Ý: 1/ BBT hoahoc.edu.vn chỉ chia sẻ vì mục đích chỉ phục vụ cho nghiên cứu khoa học, không vì mục đích khác nên độc giả vui lòng [...]

luận án tiến sĩ hóa học, luận án Hóa học, tiến sĩ hóa học, tiến sĩ hóa

[LA Tiến sỹ Hóa số 45]- Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis) và cây rau má (Centella asiatica)

Hoahoc.edu.vn xin giới thiệu độc giả tham khảo Luận án Tiến Sỹ Hóa học: ———- [LA Tiến sỹ Hóa số 45]- Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis) và cây rau má (Centella asiatica) + DOWNLOAD ———- LƯU Ý: 1/ BBT hoahoc.edu.vn chỉ chia sẻ vì mục đích chỉ phục vụ cho nghiên cứu khoa học, không vì mục đích khác nên độc giả vui lòng đọc trực tuyến (online). [...]

luận án tiến sĩ hóa học, luận án Hóa học, tiến sĩ hóa học, tiến sĩ hóa

[LA Tiến sỹ Hóa số 44]- TÌM HIỂU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ CÂY THUỘC CHI POLYSCIAS, HỌ NHÂN SÂM (ARALIACEAE)

Hoahoc.edu.vn xin giới thiệu độc giả tham khảo Luận án Tiến Sỹ Hóa học: ———- [LA Tiến sỹ Hóa số 44]- TÌM HIỂU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ CÂY THUỘC CHI POLYSCIAS, HỌ NHÂN SÂM (ARALIACEAE) + DOWNLOAD ———- LƯU Ý: 1/ BBT hoahoc.edu.vn chỉ chia sẻ vì mục đích chỉ phục vụ cho nghiên cứu khoa học, không vì mục đích khác nên độc giả vui lòng đọc trực tuyến (online). Nếu trong trường hợp độc giả cần file luận án để [...]

luận án tiến sĩ hóa học, luận án Hóa học, tiến sĩ hóa học, tiến sĩ hóa

[LA Tiến sỹ Hóa số 43]- NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA 3 LOÀI CÂY THUỘC HỌ THẦU DẦU CỦA VIỆT NAM

Hoahoc.edu.vn xin giới thiệu độc giả tham khảo Luận án Tiến Sỹ Hóa học: ———- [LA Tiến sỹ Hóa số 43]- NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA 3 LOÀI CÂY THUỘC HỌ THẦU DẦU CỦA VIỆT NAM + DOWNLOAD ———- LƯU Ý: 1/ BBT hoahoc.edu.vn chỉ chia sẻ vì mục đích chỉ phục vụ cho nghiên cứu khoa học, không vì mục đích khác nên độc giả vui lòng đọc trực tuyến (online). Nếu trong trường hợp độc giả [...]

luận án tiến sĩ hóa học, luận án Hóa học, tiến sĩ hóa học, tiến sĩ hóa

[LA Tiến sỹ Hóa số 42]- Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loài Khổ sâm mềm (Brucea mollis Wall.ex Kurz) và Cơm rượu trái hẹp (Glycosmis stenocarpa (Drake) Guillaum)

Hoahoc.edu.vn xin giới thiệu độc giả tham khảo Luận án Tiến Sỹ Hóa học: ———- [LA Tiến sỹ Hóa số 42]- Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loài Khổ sâm mềm (Brucea mollis Wall.ex Kurz) và Cơm rượu trái hẹp (Glycosmis stenocarpa (Drake) Guillaum) ———- + DOWNLOAD LƯU Ý: 1/ BBT hoahoc.edu.vn chỉ chia sẻ vì mục đích chỉ phục vụ cho nghiên cứu khoa học, không vì mục đích khác nên độc giả vui lòng đọc trực [...]

luận án tiến sĩ hóa học, luận án Hóa học, tiến sĩ hóa học, tiến sĩ hóa

[LA Tiến sỹ Hóa số 41]-Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học hai loài Sơn trà (Eriobotrya Lindl.) và một loài Cau chuột (Pinanga Blume) của Việt Nam

Hoahoc.edu.vn xin giới thiệu độc giả tham khảo Luận án Tiến Sỹ Hóa học: ———- [LA Tiến sỹ Hóa số 41]-Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học hai loài Sơn trà (Eriobotrya Lindl.) và một loài Cau chuột (Pinanga Blume) của Việt Nam ———- + DOWNLOAD LƯU Ý: 1/ BBT hoahoc.edu.vn chỉ chia sẻ vì mục đích chỉ phục vụ cho nghiên cứu khoa học, không vì mục đích khác nên độc giả vui lòng đọc trực tuyến (online). Nếu trong [...]