6.Dung Dịch

999 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Vô Cơ (Đáp án)

Các phương pháp tính toán nồng độ

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết: Các phương pháp tính toán nồng độ + Link dự phòng mediafire: DOWNLOAD BBT website hoahoc.edu.vn.  

hoahoc.edu.vn

Bài tập trắc nghiệm chương : Dung dịch

Câu 1: Các câu sau, câu nào đúng khi định nghĩa dung dịch? A. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất rắn và chất lỏng B. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất khí và chất lỏng C. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của hai chất lỏng D. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi Câu 2: Khi hoà tan 100ml rượu êtylic vào 50ml nước thì: A. Rượu là chất tan và [...]

Lý thuyết Hóa học 8 (Cả năm)

Hoahoc.edu.vn và trung tâm học liệu hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học các bài viết về lý thuyết, bài tập, đề kiểm tra thi cử Hóa học 8 cũng như đề thi học sinh giỏi hóa học. Hoahoc.edu.vn và trung tâm học liệu hóa học trực tuyến xin cảm ơn các bạn đã tin tưởng và ủng hộ. BBT website hoahoc.edu.vn + Link dự phòng mediafire: DOWNLOAD