5. Hóa 11

4. 3 chuyên đề hóa đại cương và vô cơ 11 -tap-2

[Ebook Hóa 11]: 3 chuyên đề hóa đại cương và vô cơ 11 (Tập 2)- Nguyễn Minh Tuấn

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học Ebook: 3 chuyên đề hóa đại cương và vô cơ 11 (Tập 2)- Nguyễn Minh Tuấn + Link Google drive: DOWNLOAD + Link dự phòng Mediafire: DOWNLOAD BBT website hoahoc.edu.vn.  

3.3-chuyen-de-hoa-dai-cuong-va-vo-co-11-tap-1

[Ebook Hóa 11]: 3 chuyên đề hóa đại cương và vô cơ 11 (Tập 1)- Nguyễn Minh Tuấn

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học Ebook: 3 chuyên đề hóa đại cương và vô cơ 11 (Tập 1)- Nguyễn Minh Tuấn + Link Google drive: DOWNLOAD + Link dự phòng Mediafire: DOWNLOAD BBT website hoahoc.edu.vn.  

Bài tập chuyên về Benzen (Hydrocacbon thơm)

Trắc nghiệm nâng cao Hydrocacbon – Ancol- Phenol

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến (Học Hóa bằng sự đam mê) xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết: Trắc nghiệm nâng cao Hydrocacbon - Ancol- Phenol + DOWNLOAD BBT website hoahoc.edu.vn.