8. DX Halogen – Ancol – Phenol

Bài tập chuyên về Benzen (Hydrocacbon thơm)

Trắc nghiệm nâng cao Hydrocacbon – Ancol- Phenol

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến (Học Hóa bằng sự đam mê) xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết: Trắc nghiệm nâng cao Hydrocacbon - Ancol- Phenol + DOWNLOAD BBT website hoahoc.edu.vn.  

hoahoc.edu.vn