3. Amin-Amino axit-Protein

Chuyên đề Crom và hợp chất

Tiếp cận Peptit bằng phương pháp đồng đẳng hóa

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến (Học Hóa bằng sự đam mê) xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết: Tiếp cận Peptit bằng phương pháp đồng đẳng hóa BBT website hoahoc.edu.vn. + DOWNLOAD  

Chuyên đề Crom và hợp chất

326 câu trắc nghiệm chọn lọc Chương Amin- Amino axit- Protein

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến (Học Hóa bằng sự đam mê) xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết: 326 câu trắc nghiệm chọn lọc Chương Amin- Amino axit- Protein BBT website hoahoc.edu.vn. + DOWNLOAD