8. Luyện thi ĐH QG

thi-thu-hoa-hoc-THPT-QG-2018

Tuyển chọn 23 đề thi thử Hóa học của các TRƯỜNG CHUYÊN

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học Ebook: Tuyển chọn 23 đề thi thử Hóa học của các TRƯỜNG CHUYÊN + Link Google drive: DOWNLOAD + Link dự phòng Mediafire: DOWNLOAD BBT website hoahoc.edu.vn.  

thi-thu-hoa-hoc-THPT-QG-2018

Tuyển chọn 16 đề thi thử Hóa học của các SỞ GD các tỉnh

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học Ebook: Tuyển chọn 16 đề thi thử Hóa học của các SỞ GD các tỉnh + Link Google drive: DOWNLOAD + Link dự phòng Mediafire: DOWNLOAD BBT website hoahoc.edu.vn.

thi-thu-hoa-hoc-THPT-QG-2018

Tuyển chọn 5 đề thi thử Hóa học của Bộ GD-ĐT

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học Ebook: Tuyển chọn 5 đề thi thử Hóa học của Bộ GD-ĐT + Link Google drive: DOWNLOAD + Link dự phòng Mediafire: DOWNLOAD BBT website hoahoc.edu.vn.  

thi-thu-hoa-hoc-THPT-QG-2018

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Hà Nội (Giải chi tiết)

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết: Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Hà Nội (Giải chi tiết) + Link Mediafire      : DOWNLOAD + Link Google Drive: DOWNLOAD BBT  hoahoc.edu.vn.  

thi-thu-hoa-hoc-THPT-QG-2018

Đề thi thử Hóa học của TTLT Diệu Hiền (Đáp án)

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết: Đề thi thử Hóa học của TTLT Diệu Hiền (Đáp án) + Link Mediafire      : DOWNLOAD + Link Google Drive: DOWNLOAD BBT  hoahoc.edu.vn.

thi-thu-hoa-hoc-THPT-QG-2018

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Bắc Ninh (Đáp án)

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết: Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Bắc Ninh (Đáp án) + Link Mediafire      : DOWNLOAD + Link Google Drive: DOWNLOAD BBT  hoahoc.edu.vn.  

thi-thu-hoa-hoc-THPT-QG-2018

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Ninh Bình (Giải chi tiết)

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết: Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Ninh Bình (Giải chi tiết) + Link Mediafire      : DOWNLOAD + Link Google Drive: DOWNLOAD BBT  hoahoc.edu.vn.  

thi-thu-hoa-hoc-THPT-QG-2018

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc (Đáp án)

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết: Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc (Đáp án) + Link Mediafire      : DOWNLOAD + Link Google Drive: DOWNLOAD BBT  hoahoc.edu.vn.  

thi-thu-hoa-hoc-THPT-QG-2018

Giải chi tiết Đề tham khảo Hóa học THPT QG 2017 (Bộ GD-ĐT)

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết: Giải chi tiết Đề tham khảo Hóa học THPT QG 2017 (Bộ GD-ĐT) + Link Mediafire      : DOWNLOAD + Link Google Drive: DOWNLOAD BBT  hoahoc.edu.vn.