6. Thi thử ĐH

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Hà Nội

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Hà Nội (Giải chi tiết)

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết: Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Hà Nội (Giải chi tiết) + Link Mediafire      : DOWNLOAD + Link Google Drive: DOWNLOAD BBT  hoahoc.edu.vn.  

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Hà Nội

Đề thi thử Hóa học của TTLT Diệu Hiền (Đáp án)

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết: Đề thi thử Hóa học của TTLT Diệu Hiền (Đáp án) + Link Mediafire      : DOWNLOAD + Link Google Drive: DOWNLOAD BBT  hoahoc.edu.vn.

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Hà Nội

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Bắc Ninh (Đáp án)

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết: Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Bắc Ninh (Đáp án) + Link Mediafire      : DOWNLOAD + Link Google Drive: DOWNLOAD BBT  hoahoc.edu.vn.  

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Hà Nội

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Ninh Bình (Giải chi tiết)

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết: Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Ninh Bình (Giải chi tiết) + Link Mediafire      : DOWNLOAD + Link Google Drive: DOWNLOAD BBT  hoahoc.edu.vn.  

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Hà Nội

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc (Đáp án)

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết: Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc (Đáp án) + Link Mediafire      : DOWNLOAD + Link Google Drive: DOWNLOAD BBT  hoahoc.edu.vn.  

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Hà Nội

Giải chi tiết Đề tham khảo Hóa học THPT QG 2017 (Bộ GD-ĐT)

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết: Giải chi tiết Đề tham khảo Hóa học THPT QG 2017 (Bộ GD-ĐT) + Link Mediafire      : DOWNLOAD + Link Google Drive: DOWNLOAD BBT  hoahoc.edu.vn.  

Đề thi thử Hóa học của Sở GD-ĐT Hà Nội

Đề thi thử nghiệm Hóa học THPT QG 2017 (Bộ GD-ĐT)

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết: Đề thi thử nghiệm Hóa học THPT QG 2017 (Bộ GD-ĐT) + Link Mediafire      : DOWNLOAD + Link Google Drive: DOWNLOAD BBT  hoahoc.edu.vn.  

tuyen-sinh-dai-hoc

14 đề LTĐH (kèm đáp án) HÓA HỌC (Thầy Vũ Khắc Ngọc)

14 đề LTĐH (kèm đáp án) HÓA HỌC (Thầy Vũ Khắc Ngọc) ĐỀ 1:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 2:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 3:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 4:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 5:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 6:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 7:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 8:  Link Google drive: DOWNLOAD Link [...]

tuyen-sinh-dai-hoc-2

15 đề LTĐH (kèm đáp án) HÓA HỌC (Thầy TS. Phạm Ngọc Sơn)

15 đề LTĐH (kèm đáp án) HÓA HỌC (Thầy TS. Phạm Ngọc Sơn) ĐỀ 1:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 2:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 3:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 4:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 5:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 6:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 7:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 8:  Link Google drive: DOWNLOAD Link [...]

14 đề LTĐH (kèm đáp án) HÓA HỌC (Thầy Nguyễn Tấn Trung)

14 đề LTĐH (kèm đáp án) HÓA HỌC (Thầy Nguyễn Tấn Trung) ĐỀ 1:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 2:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 3:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 4:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 5:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 6:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 7:  Link Google drive: DOWNLOAD Link Mediafire:      DOWNLOAD ĐỀ 8:  Link Google drive: DOWNLOAD Link [...]