3. Toán 12

Đột phá Toán bằng máy tính Casio fx570VN Plus

Đột phá Toán bằng máy tính Casio fx570VN Plus

Hoahoc.edu.vn xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết Đột phá Toán bằng máy tính Casio fx570VN Plus BBT website hoahoc.edu.vn. Giới thiệu sơ lược: Sách gồm 2 phần: + Phần 1. Lý thuyết và ví dụ minh họa 5 chủ đề Toán 12: Hàm số, Mũ - Logarit, Nguyên hàm - Tích phân, Số phức, Hình học giải tích + Phần 2. Bài tập áp dụng + Link dự phòng mediafire: DOWNLOAD

phuong-trinh-bat-phuong-trinh-huu-ti-vo-ti

Phương trình và bất phương trình hữu tỉ – vô tỉ – mũ và logarit

Hoahoc.edu.vn xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết Phương trình và bất phương trình hữu tỉ - vô tỉ - mũ và logarit BBT website hoahoc.edu.vn. Giới thiệu sơ lược: Sách gồm 3 chương: + Chương 1. Đề cập đến phương trình và bất phương trình dạng đa thức và hữu tỉ + Chương 2. Đề cập đến phương trình và bất phương trình vô tỉ + Chương 3 và Chương 4. Đề cập đến phương trình và bất phương trình [...]