2. Vật Lý

tuyet-pham-cong-pha-vat-ly-3

Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề Vật lý – Chu Văn Biên (Tập 3)

Hoahoc.edu.vn xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề Vật lý - Chu Văn Biên (Tập 3) BBT website hoahoc.edu.vn. Giới thiệu sơ lược: + Giải nhanh sóng cơ, dao động và sóng điện từ, sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân nguyên tử trong đề của Bộ Giáo dục Chủ đề 1. Hiện tượng sóng cơ học Chủ đề 2. Sóng dừng Chủ đề 3. Giao thoa sóng cơ học Chủ đề [...]

tuyet-pham-cong-pha-vat-ly-2

Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề Vật lý – Chu Văn Biên (Tập 2 – Điện xoay chiều)

Hoahoc.edu.vn xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề Vật lý - Chu Văn Biên (Tập 2 - Điện xoay chiều) BBT website hoahoc.edu.vn. Giới thiệu sơ lược: Giải nhanh điện xoay chiều trong đề của bộ GD + Chủ đề 1. Mạch điện Bài toán liên quan đến mạch chỉ có R, chỉ có L, chỉ có C Bài toán liên quan đến thời gian Bài toán liên quan đến điện lượng Bài toán [...]

tuyet-pham-cong-pha-vat-ly-1

Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề Vật lý – Chu Văn Biên (Tập 1 – Dao động)

Hoahoc.edu.vn xin giới thiệu các bạn yêu hóa học bài viết Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề Vật lý - Chu Văn Biên (Tập 1 - Dao động) BBT website hoahoc.edu.vn. Giới thiệu sơ lược: + Chủ đề 1. Dao động điều hòa + Chủ đề 2. Con lắc lò xo + Chủ đề 3. Con lắc đơn + Chủ đề 4. Dao động tắt dần. Dao động duy trì. Dao động cưỡng bức. Cộng hưởng + Chủ đề 5. Tổng hợp các [...]