[Ebook Hóa 12]: Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học 12 (Tập 1)-Hữu Cơ

Share

Trung tâm học liệu Hóa học trực tuyến xin giới thiệu các bạn yêu hóa học Ebook:
Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học 12 (Tập 1)-Hữu Cơ

    • Trình bày: Cù Thanh Toàn
    • Tóm tắt: Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học 12 Tập 1-Hữu Cơ
    • Nhà cung cấp: NXB Đại Học Quốc Gia

+ Link Google drive: DOWNLOAD

+ Link dự phòng Mediafire: DOWNLOAD
BBT website hoahoc.edu.vn.

Chia sẻ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *